Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vodrážková, Lenka lieferte 30 Treffer
1

Čeština v zahraničí

Vodrážková, Lenka, in: Literární noviny (Praha), 1997, 27.8.1997
2

Německý jazyk v Čechách, na Moravě a na Slovensku

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 84, č. 1, 2002, s. 56-57
3

K životnímu jubileu prof. Aleny Šimečkové

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 84, č. 2, 2002, s. 124-125
4

Česká germanistika: bilance a perspektivy

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 86, č. 1, 2004, s. 61
5

Česká germanistika 1953-1963

Vodrážková, Lenka, in: Věda v Československu v letech 1953-1963 : Sborník z konference (Praha, 23. - 24. listopadu 1999), Praha, Archiv AV ČR ; 2000, s. 279-292
6

Pražská germanistika a její první reprezentanti po roce 1882

Vodrážková, Lenka, in: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha, Výzkum. centrum pro dějiny vědy ; 2003, s. 471-478
7

Hildegard Boková (1941-2005)

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 87, č. 2, 2005, s. 127-128
8

Auswahlbibliographie von Alena Šimečková

Vodrážková, Lenka, in: Germanistica Pragensia, 18, 2005, s. 13-20
9

Zur Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Die Anfänge der germanistischen Laufbahn Johann Nepomunk Kelles

Vodrážková, Lenka, in: Germanistica Pragensia, 18, 2005, s. 103-110
10

K 75. narozeninám Jaromíra Povejšila

Vodrážková, Lenka, in: Časopis pro moderní filologii, 88, č. 1, 2006, s. 55-56