Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vlasák, Václav lieferte 52 Treffer
1

Životní jubileum doc. Hendricha

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 126-127
2

Terminologické slovníky cestovního ruchu

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 23-27
3

Mezinárodní konference o odborném jazyku na VŠE Praha (Praha, 14.-15. 9. 1995)

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 61-62
4

In memoriam Otto Ducháček

Vlasák, Václav, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 48-49
5

Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Vlasák, Václav, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 60-62
6

Nous relevons le défi du congrès de la FIPF de Tokyo

Vlasák, Václav, in: Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, č. 23, 1997, s. 4-5
7

Le petit lexique thématique - le football

Vlasák, Václav, in: Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, č. 27, 1998, s. 37-40
8

L'espace francophone dans l'Europe multilingue

Vlasák, Václav, in: Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, č. 28, 1998, s. 16-18
9

Za jazykovou správnost

Vlasák, Václav, in: Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, č. 27, 1998, s. 49-50
10

Le petit lexique thématique - les élections

Vlasák, Václav, in: Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny, č. 33, 2000, s. 65-68