Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Velčovský, Václav lieferte 20 Treffer
1

Používání obecné češtiny

Velčovský, Václav, in: Studentská vědecká konference 2004, Praha, PF UK ; 2004, s. 315-321
2

Ideologie a pravopis

Velčovský, Václav, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 121-130
3

Obecná čeština v reklamě

Velčovský, Václav, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 218-222.
4

Češi a Němci na sklonku 19. století - školství z pohledu jazykové politiky

Velčovský, Václav, in: Didaktické studie, 3, č. 2, 2011, s. 101-113
5

Jazyková komika jako reakce na oficiální jazykovou politiku protektorátu Čechy a Morava

Velčovský, Václav, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 270-274.
6

Barvy v české a německé frazeologii pohledem kognitivní lingvistiky

Velčovský, Václav, in: Kulturní translace, Praha, Akropolis ; 2010, s. 92-97.
7

Dopady Obnoveného zřízení zemského na českou jazykovou situaci

Velčovský, Václav, in: Tschechisch bis 1775 - historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? [Tsch] : Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense, 12. November 2010, München, Sagner ; 2012, s. 43-50.
8

Jazyková politika diachronně?

Velčovský, Václav, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 159-170.
9

Cizinci, migrace, školství: výzvy nejen pro češtináře

Velčovský, Václav, in: Český jazyk a literatura, 65, č. 5, 2014-15, s. 226-231
10

Sprach- und Sprachenpolitik der Ersten Republik

Velčovský, Václav, in: Tschechisch und Slovakisch: Nähe und Distanz : Beiträge zum 4. Bohemicum Dresdense, 13.-14. November 2009, München, Sagner ; 2011, s. 33-42.