Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tejnor, Antonín lieferte 16 Treffer
1

Umění vyprávět

Tejnor, Antonín, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 3-4, 1996-97, s. 94-95
2

K podobě a etymologii místního jména Hostivice

Tejnor, Antonín, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 172-173
3

Je nad čím se zamýšlet

Tejnor, Antonín, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 1-2, 1993-94, s. 34-36
4

Jazyková kultura v teorii a praxi [diskuse]

Daneš, František; Sedláček, Bohumil; Tejnor, Antonín, in: Lidová demokracie, 1966, 27.2.1966
5

Nové cesty v lexikografii na mezinárodním kolokviu v Drážďanech [5.-7. 2. 1975]

Drozd, Lubomír; Filipec, Josef; Tejnor, Antonín, in: Slovo a slovesnost, 36, č. 4, 1975, s. 349-352
6

Český jazyk pro učební obory SOU. 3., uprav. vyd

Kvítková, Naděžda; Tejnor, Antonín; Foltýn, Jiří Praha 1991
7

Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 2., dopln. vyd

Styblík, Vlastimil; Čechová, Marie; Hlavsa, Zdeněk; Tejnor, Antonín Praha 1997
8

Přehledná mluvnice češtiny pro základní školy. Mluvnice se nebojíme

Styblík, Vlastimil; Čechová, Marie; Hlavsa, Zdeněk; Tejnor, Antonín Praha 1992
9

Metodické pokyny k učebnici Český jazyk pro střední školy. 1. díl

Svoboda, Karel; Čechová, Marie; Kvítková, Naděžda; Tejnor, Antonín Praha 1984
10

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro střední školy. 1. díl

Svoboda, Karel; Čechová, Marie; Kvítková, Naděžda; Tejnor, Antonín Praha 1984