Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sedláček, Bohumil lieferte 40 Treffer
1

Vlastimil Styblík. K sedmdesátým narozeninám

Sedláček, Bohumil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 26-28
2

Hodina českého jazyka v 6. ročníku základní školy

Sedláček, Bohumil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 5-6, 1996-97, s. 120-123
3

Přátelský dovětek k uctění památky univerzitního profesora dr. Aloise Jedličky, Dr.h.c

Sedláček, Bohumil, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 3-4, 2000-01, s. 94
4

Diktáty k přípravě na přijímací zkoušky na střední školy

Sedláček, Bohumil Praha 1998
5

Opakujeme si skladbu. Zásobník vět a souvětí pro syntaktický rozbor

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1994
6

Český jazyk souhrnně - 4. ročník ZŠ. Opakujeme, procvičujeme, bavíme se

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1997
7

Český jazyk souhrnně - 5. ročník ZŠ. Opakujeme, procvičujeme. Umíme to?

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1997
8

Opakujeme si pravopis 1 - 8

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1992
9

Český pravopis. S přehledem mluvnických pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem

Hlaváčová, Eva; Sedláček, Bohumil Praha 1996
10

Jazyková kultura v teorii a praxi [diskuse]

Daneš, František; Sedláček, Bohumil; Tejnor, Antonín, in: Lidová demokracie, 1966, 27.2.1966