Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Petkevič, Vladimír lieferte 70 Treffer
1

Underlying structures and unification

Petkevič, Vladimír, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 157-182
2

Profesor Petr Sgall sedmdesátiletý

Petkevič, Vladimír, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 154-156
3

Formal account of the topic and focus articulation within dependency syntax

Petkevič, Vladimír, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 265-281
4

A new formal specification of underlying structures

Petkevič, Vladimír, in: Theoretical Linguistics, 21, č. 1, 1995, s. 7-61
5

Special cases of non-projective constructions in the syntax of Czech sentence

Petkevič, Vladimír, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 61-66
6

Rozhovor s jubilantkou prof. Jarmilou Panevovou

Petkevič, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 65-71
7

K jubileu prof. Františka Čermáka

Petkevič, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. 1-2, 2000, s. 44-48
8

Český národní korpus a jeho jazykové značkování

Petkevič, Vladimír, in: Čeština doma a ve světě, 9, č. 1-2, 2001, s. 60-73
9

Neprojektivní konstrukce v češtině z hlediska automatické morfologické disambiguace českých textů

Petkevič, Vladimír, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 197-205.
10

František Čermák minulý a budoucí

Petkevič, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 47, č. 1-2, 2010, s. 64-69