Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Koblasa, Pavel lieferte 5 Treffer
1

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd

Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel České Budějovice 2005
2

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes

Kovář, Daniel; Koblasa, Pavel Rudolfov 1998
3

Šumava - místopisný slovník

Záruba, Vladimír; Koblasa, Pavel České Budějovice 2000
4

Bachova kartotéka. Databáze obyvatel pražské aglomerace z let 1850-1914

Vojáček, Milan; Lutovská, Pavla; Koblasa, Pavel Praha 2016
5

Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky)

Županič, Jan; Fiala, Michal; Koblasa, Pavel Praha 2014