Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Karlíková, Helena lieferte 84 Treffer
1

Stsl. ochlędanije a jeho vztah k psl. kořenům s iniciálním *chl

Karlíková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 35-38
2

Jeden příklad alternace prefixů ve slovanských jazycích

Karlíková, Helena, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 256-262.
3

Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích

Karlíková, Helena, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 49-56
4

Makedonské výrazy s významem "plakat"

Karlíková, Helena, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 159-165
5

Soupis prací Evy Havlové sestavený při příležitosti jejího životního jubilea (*1929)

Karlíková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 189-193
6

K substantivu okřín

Karlíková, Helena, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 42-44
7

Die Wanderung des griechischen "kýmbalon"durch die slavischen Sprachen

Karlíková, Helena, in: Münstersches Logbuch zur Linguistik (Münster), 6, 1999, s. 19-23
8

K názvům některých dřevěných nádob ve slovanských jazycích

Karlíková, Helena, in: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag [K. Trost...] : Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 5, München, Sagner ; 1999, s. 119-122
9

K etymologickému významu slov

Karlíková, Helena, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 31-35.
10

Etymologické poznámky k stč. substantivu řěpicě

Karlíková, Helena, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 117-120.