Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Janyšková, Ilona lieferte 95 Treffer
1

Pavel Josef Šafařík a jeho přínos slovanské etymologii

Janyšková, Ilona, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 81-84
2

Semantische Benennungsmotive des Weissdornes in den slavischen Sprachen

Janyšková, Ilona, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 29-34
3

Nazvanija lipy v russkom jazyke

Janyšková, Ilona, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 39-42
4

Etymologicko-onomaziologická analýza slovanských názvů dřevin

Janyšková, Ilona, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 39-48
5

K některým makedonským názvům dřevin

Janyšková, Ilona, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 143-150
6

Význam etymologie pro studium ruštiny

Janyšková, Ilona, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 14-16
7

Etymologický příspěvek k jednomu výročí

Janyšková, Ilona, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 39-41
8

Význam makedonského jazyka v Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského

Janyšková, Ilona, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 25-28
9

Otraženije žizni i predstavlenij slavjan v nazvanijach možževel'nika

Janyšková, Ilona, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 57-66
10

K etymologii českých a ruských názvů meruňky

Janyšková, Ilona, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky [1] [PříspRus 1], Brno, MU ; 1999, s. 90-93