Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jachimowska, Katarzyna lieferte 3 Treffer
1

Netykieta - formy powitań i pożegnań

Jachimowska, Katarzyna, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 273-277.
2

Językowy obraz przestrzeni we współczesnej polszczyźne ogólnej

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa; Jachimowska, Katarzyna, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 113-118.
3

Językowy obraz przestrzeni w gwarze więzennej

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa; Jachimowska, Katarzyna, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 149-153.