Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Fröhlich, Jiří lieferte 11 Treffer
1

Kvilda na Šumavě ve středověku

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 3, 1999, s. 171-175
2

Poznámky ke středověkým panským sídlům v Letech

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 4, 1999, s. 243-247
3

Jména šumavských skláren

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 3, 1993, s. 170-172
4

Poustevníci a poustevny na jihu Čech. Přehled a lokalizace pousteven v 11.-19. století

Fröhlich, Jiří, in: Jihočeský sborník historický, č. 69-70, 2000-01, s. 124-144
5

Hrazany - vývoj osídlení vsi u Milevska

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 39, č. 2, 2002, s. 123-129
6

Grotta u Uzeniček

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 45, č. 4, 2008, s. 296-298
7

Pokus o rekonstrukci středověkých dálkových komunikací kolem královského města Písku

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 50, č. 4, 2013, s. 272-275
8

Pokus o lokalizaci některých zaniklých sídel na Písecku

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 54, č. 4, 2017, s. 244-248
9

Písecké hory známé i neznámé

Fröhlich, Jiří Písek 1999
10

Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem

Fröhlich, Jiří Písek 2000