Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Demlová, Emilie lieferte 28 Treffer
1

Mluvený jazyk středoškolské a vysokoškolské mládeže severní Moravy ve srovnávní s písemnými projevy z hlediska syntaxe

Demlová, Emílie, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 209-217.
2

K textové syntaxi mluvených komunikátů

Demlová, Emílie, in: Jazykověda, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 83-107.
3

Projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva

Demlová, Emílie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 212-215
4

Jak zvýšit úroveň komunikační kompetence mladých komunikantů?

Demlová, Emílie, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 1, 1997, s. 24-27
5

Právní text a soudní diskurs: projevy psané a mluvené, spisovné a nespisovné v jazyku práva

Demlová, Emílie, in: Studia slawistyczne opolsko-ostrawskie : Studia Slavica 2 [SlStO], Opole, Uniw. Opolski ; 1995, s. 55-61.
6

Inovace vzdělávání učitelů češtiny základních a středních škol

Demlová, Emílie, in: Český jazyk a literatura, 49, č. 3-4, 1998-99, s. 92-94
7

Dva přístupy k textu

Demlová, Emílie, in: Jazykověda, Ostrava, FF Ostravské univerzity ; 1994, s. 59-63.
8

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu

Demlová, Emílie, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 51-61.
9

O jedné z netradičních forem učebních textů

Demlová, Emílie, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 157-162
10

K textové syntaxi, komunikátu a textu v rámci komunikační výchovy

Demlová, Emílie, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 1-2, 2000-01, s. 18-22