Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Confortiová, Helena lieferte 19 Treffer
1

Vztah slovní zásoby ke gramatice v různých typech kursů

Confortiová, Helena, in: K problematice výuky češtiny jako cizího jazyka : Sborník referátů účastníků pedagogického semináře u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy UK 1992, s. 85-91
2

Relations between written and oral forms of language in teaching Czech for foreigners

Confortiová, Helena, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 3, 1993, s. 165-168
3

Výuka češtiny jako cizího jazyka v postupně se formující jazykové a odborné přípravě zahraničních studentů ke studiu na českých vysokých školách

Confortiová, Helena, in: K některým problémům výuky češtiny jako cizího jazyka, Praha, UK ; 1997, s. 5-10.
4

Význam výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka

Confortiová, Helena, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007-2009 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2009, s. 11-15.
5

Functions of some cases in Czech

Confortiová, Helena, in: Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft [AkTSp] : Ausgewählte Beiträge zu den GeSuS-Linguistiktagen an der Metropolitan Universität Prag, 26.-28. Mai 2011, Hamburg, Verlag Dr. Kovač ; 2013, s. 217-222
6

Zvratná slovesa - další oříšek pro zahraniční studenty

Confortiová, Helena, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 88-94.
7

Využití audiovizuálních materiálů, zejména videa, při výuce češtiny

Confortiová, Helena, in: Czech Language News, č. 3, 1994, s. 10, 12
8

Seznam nejfrekventovanějších českých sloves (s označením vidu, frekvence a rekce - příklady)

Confortiová, Helena Praha 1995
9

Česká deklinace a konjugace pro cizince. Tabulky a příklady

Confortiová, Helena Praha 1997
10

Čeština pro vás. 1. část. Scénář jazykového videofilmu pro cizince

Confortiová, Helena Praha 1994