Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Chromý, Jan lieferte 52 Treffer
1

Čeština na internetu

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 89, č. 2, 2006, s. 94-95
2

Jiří Haller - osobnost české lingvistiky

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 89, č. 5, 2006, s. 234-241
3

Vachkovo pojetí psaného jazyka v kontrastu s běžnou (nejen internetovou) komunikací

Chromý, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 14, č. 1-4, 2006, s. 53-57
4

Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 90, č. 3, 2007, s. 123-131
5

O nazírání a vnímání jazykového vývoje, zejména nedávného

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 91, č. 2, 2008, s. 68-79
6

Životní jubileum a výbor z díla Oldřicha Uličného

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 91, č. 3, 2008, s. 157-158
7

K článku Jany Valdrové "Žena a vědec? To mi nejde dohromady."

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 197-200
8

Analýza článků Františka Čermáka věnovaných jazykové kultuře

Chromý, Jan, in: Slovo a slovesnost, 70, č. 2, 2009, s. 128-138
9

Empirické zkoumání v lingvistice. Slovo úvodem

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 92, č. 5, 2009, s. 225-226
10

Postoje k jazyku, technika spojitých masek a čeština

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 92, č. 5, 2009, s. 252-262