Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Alexová, Jarmila lieferte 38 Treffer
1

K syntaktické stránce nářečních textů z Českobudějovicka

Alexová, Jarmila, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 1 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1992, s. 40-46
2

Obhájce ohroženého češství

Alexová, Jarmila, in: K jazyku a stylu českých barokních textů. 1 : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1998, s. 79-89
3

K vlastním jménům v Pešinově Předchůdci Moravopisu

Alexová, Jarmila, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 58-60.
4

K začátku psaných a mluvených projevů téhož autora

Alexová, Jarmila, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 66-71
5

Počáteční a koncová fáze mluvených a psaných projevů téhož podavatele

Alexová, Jarmila, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 110-121
6

Čeština ve střetu protichůdných ideologií

Alexová, Jarmila, in: K jazyku a stylu českých barokních textů 2 [JazStČBar 2] : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 25-36
7

Prostředky textového navazování v mluvených a psaných projevech téhož autora

Alexová, Jarmila, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 196-200
8

K problematice členění mluvených a psaných textů téhož podavatele

Alexová, Jarmila, in: Jazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 179-185.
9

Členění textu v neformální komunikaci mluvené a psané

Alexová, Jarmila, in: Komunikácia a text : Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove, Prešov, Náuka ; 2003, s. 191-199.
10

Syntaktická terminologie v učebnicích pro 4. ročník ZŠ

Alexová, Jarmila, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 5-7