Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach C8848 lieferte 29 Treffer
21

(Rez. zu) Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských narodu od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. Praha 1971

Müller-Roewer, Ch. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 18 (1973) S. 300-301
22

Diskussionsbeitrag zu: Mrázek, H.; Žaža, S.: Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské promluvy (Československá slavistika. Praha 1983. S. 49-59.)

Lötzsch, R. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 291-292
23

Diskussionsbeitrag zu: Mrázek, R.; Žaža, S.: Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské promluvy (Československá slavistika. Praha 1983. S. 49-59)

Sperber, W. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 290-291
24

(Rez. zu) Československé praće o jazyce, dějinách a kultuře slovanských narodů od r. 1760. Biograficko-bibliografický slovník. (M. Kudělka, Zd. Šimeček a kolektiv) Praha 1971

Müller-Roewer, Ch. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 18 (1973) S. 300-301
25

(Rez. zu) 1. Z bojů za svobodu a socialismus. Úloha SSSR v osvobozeneckých bojích a budovatelském úsilí českého a slovenského liku, Praha 1961; - 2. Z najnovších dejin československo-sovietskych vzt'ahov po roku 1945. Bratislava 1962

Zeil, W. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 9 (1964) S. 481-483
26

Zur stilistischen Funktion von Elementen deutscher Herkunft in der tschechischen Gegenwartsprosa (Dargestellt am Beispiel des Romans von Vladvimír Páral "Muka obraznosti" - "Die Marter der Phantasie", Československý spisovatel, Praha 1980)

Löser, E. - in: Fremdsprachen 29 (1985) S. 101-104
27

Zwei ungarische Publikationen über die slowakisch-ungarischen Beziehungen. (Rez. zu) 1. Csanda, S.: A törökellenes és kuruc harcok költészetének magyar-szlovák kapcsolatai. Budapest 1961; - 2. Csukás, J.: Ady Endre a szlovák irodalomban. Budapest 1961

Sziklay, L. - in: Zeitschrift für Slawistik. Berlin. 7 (1962) S. 412-415
28

Diskussionsbeitrag zu: Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění ve slovanských jazycích v porovnání s angličtinou (z hlediska sémantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika. Praha 1983. S. 139-149)

Jäger, G. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 298
29

Diskussionsbeitrag zu: 1. Daneš, F.; Hlavsa, Z.: Některé souvztažnosti aktuálníhe členění a význemu věty (Slovo a slovesnost 44, 1983, S. 3-11); 2. Hajičová, E.; Panevová, J.; Sgall, P.: Větná struktura a aktuální členění v slovanských jazycich v porovnání s angličtinou (z hlediska semantiky a automatického porozumění textu) (Československá slavistika, Praha 1983, S. 139-149)

Koenitz, B. - in: IX Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Materialy diskussii. Jazykoznanie. Kiev 1986. S. 299