Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Geopolitical Determinants of Literary Translation in the Slavic World lieferte 5 Treffer
1

Kritická recepcia a preklad ruskej literatúry v Poľsku v povojnovom období

Fast, Piotr - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 67-75
2

Preklad v geopolitických súvislostiach : (recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období)

Kusá, Mária - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 26-37
3

Političeskaja normalizacija i perevod : (perevodnaja literatura narodov byvšego Sovetskogo Sojuza v Slovakii v 70-ych godach)

Maliti, Eva - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 381-399
4

Politická normalizácia a preklad : (fungovanie prekladovej literatúry z bývalého Sovietského zväzu na Slovensku v 70. rokoch)

Maliti, Eva - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 58-66
5

Preferencie výberu prekladov z poľskej literatúry na Slovensku

Suwara-Marčoková, Bogumila - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 76-83