Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID749
AutorMaliti, Eva
Titel

Politická normalizácia a preklad : (fungovanie prekladovej literatúry z bývalého Sovietského zväzu na Slovensku v 70. rokoch)

ErschienenSlovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research. This Issue is Devoted to the XIIth International Congress of Slavists in Cracow 7 (1998) 1, 58-66
Klassifikation (EN)Subject areas
Geopolitical Determinants of Literary Translation in the Slavic World
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Геополитические детерминанты художественного перевода в славянском мире
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Geopolitické determinanty uměleckého překladu ve slovanském světě
SoundexP1524; N6765; P1745; F3646; P1745; L5272; B1500; S8884; Z8800; S8568; R7440
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
URLwww.ceeol.com (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Problémy recepcie ruskej literatúry na Slovensku v novej situácii / Maliti, Eva
Fungovanie spisovnej ukrajinčiny na Slovensku / Štec, Mikuláš
Preferencie výberu prekladov z poľskej literatúry na Slovensku / Suwara-Marčoková, Bogumila
Političeskaja normalizacija i perevod : (perevodnaja literatura narodov byvšego Sovetskogo Sojuza v Slovakii v 70-ych godach) / Maliti, Eva
Kritická recepcia a preklad ruskej literatúry v Poľsku v povojnovom období / Fast, Piotr
Preklad v geopolitických súvislostiach : (recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období) / Kusá, Mária
Postoj slovenského národného hnutia k oslobodzovaciemu boju Srbov v 60. a 70. rokoch 19. storočia / Písch, Mikuláš