Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8262 lieferte 46 Treffer
41

August Šenoa – kodifikator moderne hrvatske proze sedamdesetih godina XIX. stoljeća : (Prijan Lovro kao paradigma)

Frangeš, Ivo - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 273-285
42

Dijalekatska osnovica i književni jezik : (razvoj ekavske verzije srpskog standardnog jezika u drugoj polovini XIX veka)

Jerković, Jovan - Zbornik Matice srpske za književnost i jezik (1994), 209-214
43

O odnosu pripadnika hrvatske manjine u Mađarskoj prema hrvatskome standardnom jezika nakon demokratskih promjena

Barics, Ernö - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 287–292
44

Problémy české exilové prózy sedmdesátých a osmdesátých let se zvláštním zřetelem na romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery

Hankó, Ludmila B. - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 48 (2003) 1/3, 91–103
45

Od rezultatite na istražuvačkiot proekt za glagolskiot vid vo makedonskiot jazik : (od problematikata na vidot na glagolite so nastavkite -ira/-iz-ira vo sovremeniot makedonski standarden jazik)

Spasov, Ljudmil - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 79-91
46

Ján Kollár’s Thesis of Slavic Reciprocity and the Convergence of the Intellectual Vocabularies of the Czech, Slovak, Slovene, Croatian and Serbian Standard Languages

Thomas, George - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 34 (1992) 3, 279-299