Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Языковая политика lieferte 54 Treffer
31

Osobennosti russkogo i poľskogo jazykov na rubeže XX–XXI vv.

Zemskaja, Jelena Andrejevna; Jermakova, Oľga Pavlovna; Rudnik-Karwatowa, Zofia - Slavjanskoje jazykoznanije : XIV Meždunarodnyj s“jezd slavistov Ochrid, 10–16 sentjabrja 2008 g. : doklady rossijskoj delegacii (2008), 225–248
32

Južnoslavjanskite knižovni ezici v konteksta na meždukulturnite kontakti prez XIX vek

Ivanova, Najda - Slavjanska filologija : dokladi i statii za XIV Meždunaroden kongres na slavistite (2008), 49–61
33

K možnostem vytvoření konfesně podmíněných variant spisovné češtiny v 16. století

Vykypělová, Taťána - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2008), 171–191
34

Pragmatičeskije izmenenija russkogo i ukrainskogo jazykov na primere „novoj vežlivosti“

Rathmayr, Renate; Jasnickaja, Irina - Wiener Slavistisches Jahrbuch (2008), 133–149
35

Między tytułomanią a poufałością : polskie dyrektywy do nieokreślonego adresata na tle słowiańskim

Łaziński, Marek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 129–137
36

Deutsche und jiddisch-hebräische Entlehnungen im polnischen, tschechischen und russischen Argot

Bierich, Alexander - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 53–62
37

Jargon-Konzeptionen in der slavistischen Linguistik

Brehmer, Bernhard - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 63–74
38

Lingvokulturološki pogled na slovenske žargone

Kosanović, Marija-Magdalena - Slavistika (2008), 229–234
39

Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny : (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci)

Hoffmannová, Jana - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 63–75
40

Sučasnyj stan linhvohenderolohičnych doslidžen’ v Ukrajini

Stavyc'ka, Lesja - Slov`jans’ki obriji (2008), 654–673