Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach R7354 lieferte 34 Treffer
31

Autour du personnage de la boiteuse (les Démons) : quelques réflexions sur ľutilisation du folklore et du mythe dans la forme romanesque

Gourg, Marianne - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 159-168
32

Neki aspekti semantičkog odnosa konstrukcija pasivne (sa trpnim pridjevom) i refleksivne u savremenom srpskohrvatskom jeziku

Milošević, K. - Književni jezik (1972) 3/4, 63-86
33

Kultúrno-historické vzťahy slovensko-rakúske na etnickej hranici : (reflexia etnických stereotypov v rozprávaní zo života)

Kiliánová, Gabriela - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 185-191
34

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza)

Karlíková, Helena - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 158–168