Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach O0288 lieferte 23 Treffer
21

Tożsamość w idiomatyce jako rezultat oddziaływania wspólnych mechanizmów językowych : (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego

Rejakowa, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 291-301
22

K otázce individuálního slohu v literatuře : (srovnání slohu Karla Čapka, Ivana Olbrachta a Vladislava Vančury)

Mukařovský, J. - Česká literatura : časopis pro literarní vědu 6 (1958) 3, 254-269
23

K právnímu postavení slovanské ženy v 9. století : k otázce sňatku a uzavření manželství v případech pokrevního, adoptivního a tzv. duchovního příbuzenství v bulharském a velkomoravském prostředí

Havlíková, Lubomíra - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 251–263