Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach A0745 lieferte 17 Treffer
11

Novyje archeologičeskije zaključenija dlja rešenija etnogeneza slavjan

Chropovský, B.; Šalkovský, P. - IX Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Kijev 7-13 sentjabrja 1983 : doklady slovackich archeologov (1982), 5-15
12

Prablemy slavjanskaha etnahenezu : (na danych archealahičnych krynic)

Pobaľ, L. D. - 1982, 28 s.
13

Etap sklawiński w dziejach Słowiańszczyzny południowej : perspektywy badań archeologicznych

Kurnatowska, Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Historia (1972), 19-29
14

Răkopisite na „Cărkovnija istoriko-archeologičeski muzej pri sv. Sinod“ v Sofija

Gošev, Iv. - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 60-62
15

Dialektno-plemennaja differenciacija slavjan v načale srednevekov’ja po dannym archeologii

Sedov, Valentin Vasiľjevič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady sovetskoj delegacii (1988), 169-180
16

Formuvannja slov’jans’kych starožytnostej rann’oho seredn’oviččja za novymy archeolohičnymy danymy

Baran, V. D. - Istorija, kuľtura, foľklor ta etnohrafija slov’jans’kych narodiv : dopovidi (1983), 165-179
17

Šafárikove Slovanské starožitnosti a nové poznatky archeológie stredoveku o včasnostredovekej strednej Európe

Čaplovlč, Dušan - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 219-238