Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Česká slavistika 2008 lieferte 13 Treffer
1

Spisovná čeština a polština ve veřejném diskurzu (norma, kodifikace, individuální postoje mluvčích)

Madecki, Roman - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 145–156
2

K sintaksisu naučnoj i razgovornoj reči russkogo i češskogo jazykov

Flídrová, Helena - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 67–75
3

Starořecké postavy v poezii slovinského romantika France Prešerna

Jensterle-Doležalová, Alenka - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 77–89
4

Poetika ruské a české poezie (1910–1930)

Kšicová, Danuše - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 111–123
5

Vizualizace stylu a stylové mapy : stylistický rozbor textů na základě stylových charakteristik výrazových prostředků

Křístek, Michal - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 101–109
6

Princip dvojstvennosti v chudožestvennoj strukture russkoj prozy

Pechal, Zdeněk - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 203–215
7

Osobliwa forma literacka – modlitwa w ramach poematu cyklicznego : (na podstawie książek Josef Suchý: Křížová cesta i Stanisław Krawczyk: Droga)

Štěpán, Ludvík - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 289–301
8

O některých otázkách balkánského, karpatsko-balkánského a pontského meziliterárního a obecně kulturního procesu

Dorovský, Ivan - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 37–49
9

Slavjanskaja komparativistika v „postdjurišinovskuju eru“ : (češskij i slovackij vklad)

Zelenka, Miloš - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 337–355
10

Slovacko-češskaja vzaimnosť i nevzaimnosť : (k metodologii izučenija slovacko-češskich otnošenij)

Zelenková, Anna - Česká slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 357–371