Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W4526 lieferte 4 Treffer
1

Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 13-19
2

Wykladniki nieokreśloności w językach słowiańskich bez rodzajnika

Kreisberg, Alina - Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 109–130
3

Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 157-166
4

Wykładniki wartości informacyjnej wypowiedzenia w j. polskim i francuskim : (aspekt, określoność, modalność)

Włodarczyk, Hélène - Revue des études slaves 70 (1998) 1, 53-66