Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID810
AutorWłodarczyk, Hélène
Titel

Wykładniki wartości informacyjnej wypowiedzenia w j. polskim i francuskim : (aspekt, określoność, modalność)

ErschienenRevue des études slaves. Le présent fascicule rassemble les Communications de la délégation française au XIIe Congrès international des slavistes (Cracovie, 27 août - 2 septembre 1998) 70 (1998) 1, 53-66
Klassifikation (EN)Subject areas
Problems of Typology and Contrast in Grammatical Description of Slavic Languages
Klassifikation (RU)Тематические блоки
Проблемы типологии и конфронтации в грамматическом описании славянских языков
Klassifikation (CZ)Tematické bloky
Problémy typologie a konfrontace v gramatickém popise slovanských jazyků
SoundexW4526; W0728; I0637; W1886; P1584; F3764; A0814; O0478; M6256
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
URLwww.persee.fr (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wykładniki kwantyfikacji w polskim zdaniu / Grzegorczykowa, R.
O potrzebie organizacji informacyjnej w sprawach słownictwa / Nitsch, Kazimierz
Stereotypy a wartości w językowym obrazie świata / Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława
Wykladniki nieokreśloności w językach słowiańskich bez rodzajnika / Kreisberg, Alina
Trwałe i powszechne wartości dzieł Mickiewicza w romantyzmie słowiańskim i europejskim / Chiţimia, I.c.
Podstawowe zalożenia opisu kategorii semantycznej „modalnošć“ w gramatyce konfrontatywnej / Maladžieva, Vera
Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich / Pianka, Włodzimierz