Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach W1760 lieferte 4 Treffer
1

Świadectwo przekładów o zasięgu wybranej cechy składniowej w językach słowiańskich

Leszczyński, Zenon - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 127-131
2

Wybrane problemy metodologiczne badań nad współczesnym folklorem

Hajduk-Nijakowska, Janina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 293-298
3

Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku : (wybrane zagadnienia)

Zieniukowa, Jadwiga - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 297-304
4

Tradycje literatury klasycznej w rosyjskiej prozie radzieckiej : (twórczość Aleksego Tołstoja - zagadnienia wybrane)

Zielińska, Monika - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 351-357