Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID339
AutorZieniukowa, Jadwiga
Titel

Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku : (wybrane zagadnienia)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 297-304
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexF3648; P1788; J0840; P1780; P1584; L5844; W0400; W1760; Z8426
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku / Kowalska, Alina
Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim / Filipkowska, Hanna
Z historii recepcji literatury polskiej w Rosji w latach sześćdziesiątych wieku XIX / Barański, Z.
Opinia polska wobec zagadnienia solidarności słowiańskiej w monarchii habsburskiej w latach 60-ych XIX wieku / Tanty, Mieczysław
Tradycje literatury klasycznej w rosyjskiej prozie radzieckiej : (twórczość Aleksego Tołstoja - zagadnienia wybrane) / Zielińska, Monika
Sprawa czeska i słowacka w publicystyce francuskiej w XIX wieku / Feldmanowa, J.
Główne zagadnienia stosunków literackich bułgarsko-polskich w pierwszych dziesiątkach XX wieku / Dąbek-Wirgowa, T.