Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8584 lieferte 17 Treffer
1

Ile śląskiego jest w śląskim

Tambor, Jolanta - Variation und Stabilität in Kontaktvarietäten : Beobachtungen zu gemischten Formen der Rede in Weißrussland, der Ukraine und Schlesien : Beiträge zu einem „Thematischen Block“ auf dem XV. Internationalen Slavistentag in Minsk, August 2013 (2013), 1–26
2

Językowe subregiony Šląska

Wyderka, Bogusław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 263–270
3

Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich

Kleszcz, Krzysztof - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 89–99
4

Po Śląsku w Internecie : problemy standaryzacji żywiołowej

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 61–68
5

Slovaskladanne ŭ slavjanskich movach : asnoŭnyja tendencyi i perspektyvy

Pryhodzič, Mikalaj - Movaznaŭstva, litaratura, kuľturalohija, faľklarystyka : XIII Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ljubljana, 2003) : daklady belaruskaj delehacyi (2003), 174–183
6

Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku

Kowalska, Alina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 115-120
7

Folklor słowiański i niemiecki na śląskim pograniczu kulturowym

Simonides, Dorota - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 139-144
8

Nabljudenija vărchu bălgaro-slovaški ezikovi usporedici

Mladenov, Maksim; Aleksova, Vasilka; Mladenova, Darina; Šiškova, Ljubov; Šiškova, Ljubov; Šiškova, Ljubov; Šiškova, Ljubov; Šiškova, Ljubov - Slavjanska filologija (1993), 206-235
9

Śląska pieśń ludowa w zbiorach z okresu romantizmu

Zakrzewski, B. - 1962, 38 s.
10

Njakoi tipologični charakteristiki na imenata za lica v knižovnija bălgarski i slovaški ezik

Perniška, Emilija - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik pri Bălgarskata akademija na naukite 43/44 (1993/1994) 5/6, 437-440