Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1736
AutorKowalska, Alina
Titel

Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 115-120
Herausgeberred. nacz. Janusz Siatkowski
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Klassifikation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Klassifikation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexO0278; P1584; J0840; L5274; S8584; W0400
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Średniowieczne i przedrenesansowe normy polskiego języka literackiego w porównaniu z normami renesansowymi / Hrabec, Stefan
Leksyka powstającego kaszubskiego języka literackiego / Popowska-Taborska, Hanna
Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku : (wybrane zagadnienia) / Zieniukowa, Jadwiga
Z zagadnień czesko-polskiej interferencji językowej na Górnym Śląsku w okresie habsburskim / Kowalska, A.
Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia / Trepte, Hans Christian
Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim / Kulczycka-Saloni, Janina