Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1680 lieferte 15 Treffer
1

Nośniki pamięci, miejsca pamięci albo miejsca pamięci wspólnej jako problem badawczy

Sujecka, Jolanta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2008), 171–180
2

Literární pomezí západních a východních Slovanů

Hloušková, Jasna - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 345-350
3

Avanhard Ukrajiny : pomiž schodom i zachodom : (1910–1930-ti roky)

Fedoruk, Oleksandr - Mystectvo, foľklor ta etnohrafija slov’jans’kych narodiv : XI Mižnarodnyj z’jizd slavistiv : Bratyslava, 30 serpnja - 8 veresnja 1993 r. (1993), 5-43
4

Éléments romantiques dans les poèmes en prose de Turgenev

Granjard, H. - Communications de la délégation française (1973), 173-183
5

Russia and the Revolution in Tyutchev’s Poetry : Some Poems of 1828-1830

Lane, R. C. - The Slavonic and East European Review 51 (1973) 123, 214-230
6

Les deux sources de la pensée tolstoïenne : christianisme et socialisme

Weisbein, N. - Revue des études slaves 42 (1963) 1/4, 154-155
7

Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovića „Dom i świat“

Papierkowski, S. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 122-125
8

Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovicia „Dom i Świat“

Papierkowski, S. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 13 (1934/1935) 2/3, 358-377
9

Zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách za pomoci počítače

Olivová-Nezbedová, Libuše - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 87-92
10

Areali lekseme pinus silvestris u slovenskim jezicima

Ćupić, Drago - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (1994), 615-621