Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID263
AutorOlivová-Nezbedová, Libuše
Titel

Zpracování Slovníku pomístních jmen v Čechách za pomoci počítače

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 87-92
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Klassifikation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexZ8174; S8564; P1682; C8440; P1680; P1828
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zásady zpracování dvoujazyčných diferenčních slovníků slovanských jazyků / Kopeckij, L.
Funkční styly a automatické zpracování jazyka / Panevová, Jarmila
Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny / Večerka, Radoslav
K problematice etymologizování slovanských jmen rostlin / Kolari, Veli
O niektórych cechach struktury głoskowej tekstów wierszowanych / Kopczyńska, Zdzisława
Z literární činnosti bulharských studentů v Čechách v 60. a 70. létech 19. století / Bechyňová, Věnceslava
Nejstarší slovanské osídlení v Čechách ve světle nových výzkumů, především v Roztokách u Prahy / Profantová, Naďa