Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach P1250 lieferte 9 Treffer
1

K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů

Svoboda, Karel - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 142-151
2

Stan badań i perspektywy prac leksykograficznych na językiem polskiego Podhala

Okoniowa, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 161–165
3

Podiel Rusov, Rusínov na doosídľovaní Slovenska v stredoveku

Uličný, Ferdinand - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 21-29
4

Tekstalohija carkoŭnaslavjanskaha Jevanhellja pavodle refarmacyjnaj filalohii Belarusi XVI st.

Klimaŭ, Ihar - Movaznaŭstva, litaraturaznaŭstva, faľklarystyka : XIV Mižnarodny z’jezd slavistaŭ (Ochrid, 2008) : daklady belaruskaj delehacyi (2008), 79–94
5

Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy

Večerka, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 57-66
6

Podíl Čechů na kulturním a společenském povznesení Bosny a Hercegoviny v letech 1878–1918

Hladký, Ladislav - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 265–275
7

Narodna predaja-Volkssage – kamen spoticanja u podjeli vrsta usmene proze

Bošković-Stulli, Maja - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 27-40
8

Podíl distinktivní kapacity hlásek na stavbě produktivních slovotvorných formantů v slovanských jazycích

Němec, I. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 251-258
9

Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny : (z aspektu geopolitických determinantov)

Jankovič, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 45-57