Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach J0886 lieferte 50 Treffer
1

Hrvatska jezična riznica kao podloga jezičnim i jezičnopovijesnim istraživanjima hrvatskoga jezika

Brozović, Dunja; Ćavar, Damir - Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres : (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (2008), 173–186
2

O ekscesivnosti u slovenskim jezicima

Piper, Predrag - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2003), 159–176
3

Makedonskoto jazično prašanje vo 19. vek

Hajdić, Avgustina - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 123-132
4

Jazičnite sloevi vo Grigorovičeviot parimejnik

Ribarova, Zdenka - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 133-142
5

Tradicija i promjene u južnoslavenskim jezicima

Neweklowsky, Gerhard - Bosanski – hrvatski – srpski : Međunarodni skup „Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca“ Beč 27.–28. sept. 2002 = Bosnisch – Kroatisch – Serbisch : Internationale Tagung „Aktuelle Fragen der Sprache des Bosniaken, Kroaten, Serben und Montenegriner“ Wien 27.–28. Sept. 2002 (2003), 161–178
6

Jezična starina u hrvatskom petrarkizmu

Vončina, Josip - Prilozi (1978), 141-162
7

Akcenatske opozicije u slavenskim jezicima

Hamm, J. - Radovi Slavenskog instituta (1958), 61-73
8

Jezične i stilističke osobine isprava

Nagy, Josip - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 74
9

Odrazi indoeuropskih laringala u slavenskim jezicima

Matasović, Ranko - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 129-146
10

Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova

Damjanović, Stjepan - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 57-69