Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1730
AutorHajdić, Avgustina
Titel

Makedonskoto jazično prašanje vo 19. vek

ErschienenCroatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 123-132
Herausgebergl. i odg. ured. Ante Stamać
VerlagHrvatsko filološko društvo
Klassifikation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Klassifikation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Klassifikation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexM6426; J0886; P1786
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXI (1993)
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ruskoto jazično vlijanie vrz makedonskite tekstovi od XIII-XIV vek / Koneski, B.
Specifičnata uloga na romantizmot vo istražuvanjeto na makedonskiot folklor i vo makedonskoto nacionalno budenje / Ristovski, B.
Prevodite od slovenskite literaturi na makedonskiot 19 vek / Tocinovski, Vasil
Faktorot na tradicijata vo razvitokot na slovenskite literaturni jazici vo XIX i XX vek / Koneski, Blaže
XVII vek kako prelomna epocha vo istorijata na literaturnoto tvorštvo vo slovenskiot svet / Mošin, Vl.
Stilskata formacija kaj makedoncite vo XIX i XX vek / Todorovski, Gane
Makedonskata opštestvena misla vo vtorata polovina na XIX i početokot na XX vek / Ristovski, Blaže