Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID5793
AutorČervenka, M.
Titel

O významu verše

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 307-317
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. Bohuslav Havránek
VerlagČSAV
Klassifikation (EN)Problems of Literary science and Linguistics
Klassifikation (RU)Литературно-лингвистичекие проблемы
Klassifikation (CZ)Problémy literárně lingvistické
SoundexV8660; V0780
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerV (1963)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Consonantal Tonalities in Russian Verse / Jones, Lawrence G.
Vyjadrovanie časového významu v staroslovienskom súvetí / Žigo, Pavol
Některé souvztažnosti aktuálního členění a významu věty / Daneš, F.
Joseph Brodsky and Aleksandr Kushner : the Relationship in Verse / Ueland, Carol
Gender as a Poetic Feature in the Verse of Zinaida Gippius / Filonov Gove, Antonina
Žalmový verš : (příspěvek k teorii staroslověnského verše) / Vlášek, Josef
Spojitost různých typů slovanského verše s prosodickými vlastnostmi jazyka / Horálek, K.