Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4961
AutorMatula, Vi.
Titel

M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor.

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Literatura – folklór – historie (1973), 375-385
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Sl. Wollman
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)General Slavonic Historical Problems
Social, Cultural and Scientific Relations of the Slavs in 16th – 19th Centuries. The Formation of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Исторические проблемы общей славистики
Общественные, культурные и научные взаимоотношения славянских народов в XVI–XIX вв. Формирование славистики как науки
Klassifikation (CZ)Historické otázky obecně slavistické
Společenské, kulturní a vědecké svazky mezi národy slovanskými v 16.–19. století. Vznik slavistiky jako vědy
SoundexR7840; S8568; R7840; V8000; R7440
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Štúr a Havlíček - dve cesty prekonania kollárovskej koncepcie slovanskej vzájomnosti v 40. rokoch 19. stor. a ich odraz v spoločenskom myslení Čechov a Slovákov / Matula, V.
Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy / Habovštiak, A.
Slovensko-slovanské literárne vzťahy do r. 1860 / Panovová, Ema
Slavjanskij foľklor v proizvedenijach F.M. Dostojevskogo / Igeta, S.
Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období / Doruľa, Ján
Sociaľno-psichologičeskij podtekst semiotiki F.M. Dostojevskogo / Allain, L.
F.M. Dostojevskij und moderne Erzählprosa im 20. Jahrhundert / Wegner, Michael