Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID456
AutorOkoń, Jan
Titel

Św. Wojciech i „Bogurodzica“ jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej : (do początków renesansu w Polsce)

ErschienenRuch literacki : dwumiesięcznik 39 (1998) 6, 699-719
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Medieval Literatures and Their Context
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Литературы средневековья и их контексты
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Středověké literatury a jejich kontexty
SoundexW0840; B1478; C8866; K4882; P1584; S8268; N6720; P1882; R7686; P1588
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Folklor epicki jako źródło świadomości narodowej Słowian / Kozak, Stepan
Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu / Malicki, Jan
Preromantyzm w Rosji i w Polsce jako problem teoretyczny i historycznoliteracki / Suchanek, L.
Szwedzkie interpretacje polskiej epopei narodowej / Teodorowicz-Hellman, Ewa
Historia polityczna jako tło początków filologii słowiańskiej / Batowski, H.
Inspiratorska rola Jana Kochanowskiego jako twórcy literatury narodowej w krajach słowiańskich i ościennych w dobie baroku / Pelc, J.
Recepcja literatury bułgarskiej w Polsce do pierwszej wojny światowej / Czajka, H.