Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID30
AutorKarpluk, Maria
Titel

O Słowniku staropolskiej terminologii chrześcijańskiej (do r. 1500)

ErschienenJęzyk polski : organ Towarzystwa miłośników języka polskiego. Zeszyt dedykowany XII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Krakowie 78 (1998) 1/2, 91-97
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexS8564; S8271; T2766; C4788
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
URLnl.zugang.nationallizenzen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O profilowaniu pojęć w słowniku etnolingwistycznym / Bartmiński, Jerzy
O niektórych powinowactwach romańskich literatury staropolskiej / Brahmer, M.
Slovensko-slovanské literárne vzťahy do r. 1860 / Panovová, Ema
Južnoslavjanskij epos : (k voprosu o terminologii) / Kravcov, Nikolaj Ivanovič
O analogii semantyczno-słowotwórczej w polskiej terminologii rodzinnej / Szymczak, Mieczysław
Antypetrarkizm w poezji staropolskiej : rekonesans / Kotarska, J.
Idei R.O. Jakobsona i problemy grammatičeskoj semantiki / Bondarko, Aleksandr Vladimirovič