Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2953
AutorJedlička, Antonín
Titel

Rozvoj bádání o slovanských spisovných jazycích v dějinách slavistických sjezdů

ErschienenČeskoslovenská slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 187-198
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Historical Problems
Common Slavic Problems of the Material and Clerical Culture of Slavic Nations
Klassifikation (RU)Историческая проблематика
Общеславистические проблемы материальной и духовной культуры славянских народов
Klassifikation (CZ)Historická problematika
Obecně slavistické problémy materiální a duchovní kultury slovanských národů
SoundexR7800; B1260; S8568; S8186; J0884; D2640; S8582; S8820
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Systém parataktických spojovacích prostředků v současných slovanských spisovných jazycích / Běličová, Helena
Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy / Jedlička, Alois
K úloze umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských / Jedlička, A.
Problematika typů současných spisovných jazyků slovanských z hlediska jazykové situace / Jedlička, Alois
Kvantitativní predikát v slovanských jazycích / Mrázek, Roman
Deagentnost a pasívum v slovanských jazycích / Grepl, M.
Vymedzovacie zámená v slovanských spisovných jazykoch / Oravec, Ján