Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID1886
AutorBenža, Mojmír
Titel

Projekt Slovanského etnologického atlasu

ErschienenSlovenský národopis 41 (1993) 4, 466-469
Klassifikation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Principles of Comparative Research on the Slavonic Folklore and Literatures
Klassifikation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Основы сравнительного исследования славянского фольклора и литератур
Klassifikation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Zásady porovnávacího výzkumu slovanského folklóru a literatur
SoundexP1742; S8568; E0265; A0258
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXI (1993)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Slovotvorná problematika v 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo) / Ferenčíková, Adriana
Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase / Benža, Mojmír
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
Założenia metodologiczne Atlasu gwar polskich / Dejna, Karol
O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego / Stieber, Z.
Kontakty izolovaného slovanského jazyka / Vašek, Antonín