Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1886
Author(s)Benža, Mojmír
Title

Projekt Slovanského etnologického atlasu

PublishedSlovenský národopis 41 (1993) 4, 466-469
Classifisation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Principles of Comparative Research on the Slavonic Folklore and Literatures
Classifisation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Основы сравнительного исследования славянского фольклора и литератур
Classifisation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Zásady porovnávacího výzkumu slovanského folklóru a literatur
SoundexP1742; S8568; E0265; A0258
Typejournal
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Slovotvorná problematika v 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo) / Ferenčíková, Adriana
Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase / Benža, Mojmír
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
Założenia metodologiczne Atlasu gwar polskich / Dejna, Karol
O projekcie ogólnosłowiańskiego atlasu dialektologicznego / Stieber, Z.
Kontakty izolovaného slovanského jazyka / Vašek, Antonín