Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach XIV в lieferte 7 Treffer
1

Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka

Abraham, W. - Lwów 1900. - (Osobne odbicie z księgi pamiątkowej, wydanej przez Uniwersytet lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniwersytetu Krakowskiego). Рец. A. Semkowicz. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 704-706.
2

Das Bündniss zwischen Polen und Pommern vom Jahre 1325.

Heinemann, О. - Zeitschrift für die Provinz Posen 1899 XIV 3-4, 341-345.
3

Die Bündnisse zwischen Polen und Pommern von 1348 und 1466.

Heinemann, О. - Zeitschrift für die Provinz Posen 1899 XIV 1-2, 323-330.
4

Życiorysy znakomitych ludzi - Kazimierz Wielki, zarys żywota i panowania

Kochanowski, I. - Warszawa 1900, 142. - Рец. W. M.: Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. IV 2, 424-425; M. Offmański. P. T. № 25 ~ 249.
5

Studya nad XIV wiekiem. IV. Walka o Poznań (1306-1312).

Potkański, K. - Kraków 1899 - (Odbicie z Tomu XXXVII R. H. Ak. K.). - Рец. A. Semkowicz. Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 702-704.
6

Daty Zjazdów Koszyckich (1373, 1374, 1379 r.).

Potkański, K. - Rozpraivy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. Kraków 1900. XXXIX, 252-282.
7

Sprawa restytucyi (Rok 1374-1381).

Potkański, K. - Rozpraivy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny. Serya II. Kraków 1900. XXXIX, 51-70.