Портал славистики


Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lětopis D lieferte 43 Treffer
1

Anotěrowana bibliografija sorabistiskich diplomnowych dźěłow Lipsčanskeje uniwersity z lěta 1986

Piniekowa, Christiana - in: Lětopis D (1987) 102-104
2

Anotěrowana bibliografija sorabistiskich diplomnowych dźěłow z lěta 1988

Piniekowa, Christiana - in: Lětopis D (1989) 87-89
3

Starodruczne lusatica w Kaliszu

Mazurski, Krzysztof R. - in: Lětopis D (1989) 44-45
4

[Rez. zu] Kudělka, M.: O pojetí slavistiky : Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě. Praha 1984

Zeil, Wilhelm - in: Lětopis D (1987) 100-102
5

Bibliografija přełožkow bołgarskeje prozy, poezije, dramatiskeje literatury a narodnych pěsni do serbšćiny

Völkel, Martin - in: Lětopis D (1987) 7-10
6

Nové tendence v literárněvědné metodologii

Pospíšil, Ivo - in: Lětopis D (1988) 44-50
7

Přełožki z bołharskeje literatury do serbščiny : Přinošk k serbsko-bołharskim kulturnym wzajomnosćam zašłosće a přitomnosće

Völkel, Martin - in: Lětopis D (1987) 1-7
8

Obraz Lužických Srbov v slovenskej literatúre

Hvišč, Jozef - in: Lětopis D (1989) 27-35
9

Józef Ignacy Kraszewskis Dresdener Emigrationszeit und seine Beziehungen zu den Lausitzer Sorben

Schuster-Šewc, Heinz - in: Lětopis D (1988) 19-25
10

Wuběrkowa bibliografija na lěto 1986 : Stawizny literatury

Šěn, Franc - in: Lětopis D (1987) 108-112