Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID534
AutorPopowska-Taborska, Hanna
Titel

Z tajników słowiańskiej leksyki - o dwóch nazwach pana młodego

Erschienen‟Words are the Physicians for an Auing Mind‟ ; For Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 60th Birthday / hrsg. von M. Grochowski. und D. Weiss. München 1991 (1991) 337-338
OrtMünchen
SchlagwörterLexik, slaw.
KlassifikationSlawische Sprachen
Allgemeines, mehrere Sprachen (einschl. Urslawisch)
SoundexT2640; S8568; L5484; D2400; N6840; M6524
DokumententypAufsatz
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Połabskie i słowińskie zmiany semantyczne / Popowska-Taborska, Hanna
Slowiański atlas onomastyczny : Typy strukturalne ojkonimii słowiańskiej / Eichler, Ernst
Maciej z Miechowa : pierwszy informator o Wschodniej Europie / Fiszman, Samuel
Dwóch baronów : Mickiewiczowski Pan Baron i baron d'Eckstein / Weintraub, Wiktor
Teodycea Hryhorija Skoworody na tle słowiańskiej myśli religijnej okresu óswiecenia / Łużny, Ryszard
Rzeczowniki męskoosobowe typu "sługa" w t. zw. macedońskim Damaskinie z klasztoru Krnino (przełom 16. i 17. w.) : Morfologia i składnia / Orzechowska, Hanna
Przypadki zmiany przynależności wyrazów do określonych części w nazwach terenowych Polski / Śmiech, Witold