Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for Piekara, Magdalena provides 4 hits
1

Opowieści o "prawdziwym człowieku" - wizerunek Rosjan w polskiej prozie socrealistycznej = Povesti o "nastojaščem čeloveke" - portret rossijan v pol'skoj socrealističeskoj proze = Stories About "a Real Man" - the Image of Russians in Polish Socialist Realist Literature

Piekara, Magdalena - Przegląd rusycystyczny , Katowice : Śląsk Wydawn. Naukowe, 2012, 34, 1/2, 140-157
2

Zbiorowość i tożsamość w polskojęzycznych czasopismach nurtu asymilacyjnego (1870–1910) = Community and Identity in Polish-Language Magazines of Assimilation Movement (1870–1910)

Piekara, Magdalena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2018, 62, 3, 57-67
3

Oświadczenie

Piekara, Magdalena; Forajter, Wacław; Szleszyński, Bartłomiej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2018, 109, 1, 261
4

Oświadczenie = Statemen

Piekara, Magdalena; Forajter, Wacław; Szleszyński, Bartłomiej - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2018, 1, 389-390