Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Piekara, Magdalena lieferte 4 Treffer
1

Opowieści o "prawdziwym człowieku" - wizerunek Rosjan w polskiej prozie socrealistycznej = Povesti o "nastojaščem čeloveke" - portret rossijan v pol'skoj socrealističeskoj proze = Stories About "a Real Man" - the Image of Russians in Polish Socialist Realist Literature

Piekara, Magdalena - Przegląd rusycystyczny , Katowice : Śląsk Wydawn. Naukowe, 2012, 34, 1/2, 140-157
2

Zbiorowość i tożsamość w polskojęzycznych czasopismach nurtu asymilacyjnego (1870–1910) = Community and Identity in Polish-Language Magazines of Assimilation Movement (1870–1910)

Piekara, Magdalena - Przegląd humanistyczny : pismo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2018, 62, 3, 57-67
3

Oświadczenie

Piekara, Magdalena; Forajter, Wacław; Szleszyński, Bartłomiej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2018, 109, 1, 261
4

Oświadczenie = Statemen

Piekara, Magdalena; Forajter, Wacław; Szleszyński, Bartłomiej - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2018, 1, 389-390