Портал славистики


Online Library of German Slavistics 1993-2006 (Olbislav)

The Online Library of German Slavistics 1993-2006 was created at the Slavic Institute of the University of Potsdam. The database contains about 5.000 records. The list of subjects is located here.

?
Your search for P1584 provides 42 hits
1

Rezension. Urbánczyk, Stanisław. Dwiéscie lat polskiego jęzznawstwa (1751-1950) (= Polska Akademia Umiejętności, Rozprawy Wydziału filologicznego. 69) Kraków: Secesja 1993

Keipert, Helmut, in: Die Welt der Slaven 39, 1994, 393-394
2

Niemieckie Ritter, Reiter v języku polskim

Rymut, Kazimierz, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 281-288
3

Polskie i niemieckie nazwy sklepów w latach 1992-1993

Rzetelska-Fleszko, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 379-389
4

Rezension. Znosko, Aleksy. Słownik serkiewnosłowiańsko-polski. 2. Auflage Warszawa: Eigenverlag 1989

Hannick, Christian, in: Zeitschrift für Slavische Philologie 53, 1993, LIII, 399-404
5

Rezension. Dabrowska, Anna. Eufemizmy wspolczesnego jezyka polskiego Wydawnictwo Universytetu Wroclawskiego 1993

Kordíc, Snježana, in: Suvremena lingvistika XX, 1994, 37, 103-106
6

Powstanie i rozwój sBów modalnych w języku polskim

Hansen, Björn, in: Poradnik Językowy 1998, 1/2, 25-43
7

Rezension. Borawski, Stanisław. Tradycja i perspektywy. Presylośći przyszłość nauki o dziejach języka polskiego (= Z Prax Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1995

Stone, Gerald, in: Zeitschrift für Slavische Philologie, 1997, LVI, 252-255
8

Rezension. Bąba, Stanisław/Liberek, Jarosław. Mały słownik frazeologiczny wspó/czesnego języka polskiego

Levin-Steinmann, Anke, in: Anzeiger für Slavische Philologie 23, 1995, 181-189
9

Ojkonimy s sufiksem *ik' na polskim i starolżyckim obszarze językowym

Bily, Inge, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 123-147
10

Zur Kultur- und Sprachspezifik in K. Poláceks Werk: anhand der Übersetzung von 'Bylo nás pet' und 'Muzi v offsidu'

Kosta, Peter, in: Kosta, P./Drubek-Meyer, N./Meyer, H. (eds.): Juden und Judentum in Literatur und Film des slavischen Sprachraums: Die geniale Epoche 5, 1999, 95-112