Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach variace lieferte 7 Treffer
1

Variation in Language and Language Use. Socio-Cultural and Cognitive Perspectives

Eds. Reif, Monika Frankfurt a. Main 2013
2

Variantnost církevních písní

Hubáček, Jaroslav, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 81-87
3

Variace v mluvené češtině v Čechách: sonda do ORAL2006

Kodýtek, Vilém, in: Čeština v mluveném korpusu [ČvMlK], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 132-140
4

Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 97, č. 1, 2014, s. 1-12
5

Hrabalovy textové variace. Různost v podobnosti

Bartůňková, Jana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 41-48
6

Protetické v- v češtině

Chromý, Jan Praha 2017
7

Látkové variace ve vyprávěních o Krakonošovi

Koudelková, Eva, in: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis [OpAPLib]. Vol. 1, 2003. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2003, s. 60-68