Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for teorie informační provides 6 hits
1

Grundlagen und Anwendungen der Informationstheorie. [2. přeprac. vyd]

Meyer-Eppler, W. Ed. Heike, G. Berlin 1969
2

Informační model ve vývoji psycholingvistiky

Nebeská, Iva, in: Časopis pro moderní filologii, 73, č. 2, 1991, s. 96-102
3

K některým tendencím v modelování řečové komunikace

Nebeská, Iva, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 122-129
4

Jak porozumět cizí řeči. Teorie a praxe poslechu s porozuměním v angličtině

Kollmannová, Ludmila Voznice 2003
5

Čelovek i jazyk. Cennost' informacii

Sokolova, Jana, in: Rossica Olomucensia, 49, č. 1, 2010, s. 67-70
6

Historie matematické lingvistiky

Sedlačíková, Blanka Brno 2012